we współpracy z

Suplier for Farmers & Foresters

PRZYCZEPY LEŚNE Silvatech.pl

PRZYCZEPY LEŚNE FARMA www.Przyczepy-Lesne.com

Przyczepa G2 z żurawiem CT 7,0 - 12 G2
 

FARMA z dumą przedstawia nową serię chronionych patentem przyczep do transportu drewna, stworzoną w ramach koncepcji FARMA Generation 2. Przyczepy stworzone w oparciu o doświadczenia użytkowników. To całkowicie nowa i innowacyjna konstrukcja, głównie dzięki zastosowaniu ośmiokątnego wygiętego centralnego profilu, który znacznie zwiększa wytrzymałość i ułatwia części centralnej pokonywanie wystających pni i kamieni. Wersje podstawowe przyczepy to T10 i T12.

 

Oferowane jest bogate wyposażenie standardowe.

Poszczególne modele przyczep różnią się ilością drewna, jaką dana przyczepa może pomieścić. Model T12 G2 ma grubszy odlew w części centralnej, co zwiększa jego odporność na siły generowane przez nasze żurawie o dużym momencie podnoszenia. Model T12 G2 jest wyposażony w żerdzie wydłużające. Przyczepę można specjalnie wyposażyć, zamawiając dostępne opcje bezpośrednio w fabryce. Przyczepy T10 G2 można wyposażyć w żuraw C 7.0 oraz C 6.3 m. Przyczepę T12 G2 można także wyposażyć na zamówienie w żuraw C 8.5 m z podwójnym wysięgnikiem, uzyskując niespotykaną funkcjonalność.

 

 
FARMA C 7.0 to jeden z najlepiej przemyślanych i najbardziej opłacalnych żurawi na rynku. Żuraw oferuje zasięg 7.0 m, dysponując jednym wysięgnikiem. Udźwig i geometria ruchu nie mają sobie równych. Atrakcyjna konstrukcja oraz zastosowane materiały skutkują niską masą własną. 
 
CT 7,0 - 12 G2

FARMA proudly presents our new design-protected series of lumber trailers under the concept FARMA Generation 2. Trailers based on user experience. This is a completely new and innovative design, mainly thanks to the octagonal, bent, centre profile, which gives a more durable design that also means the central section glides more easily over high stumps and rocks. In its basic version, the trailer was introduced in the T10 and T12 models. The level of standard equipment is high.

The differences between the trailer models lie in the quantity of timber the trailer is intended to handle. The T12 G2 has thicker castings in the central section, which gives better possibilities of withstanding the forces from our cranes with large lifting torque. The T12 G2 is equipped with extension poles. The trailer can be specially equipped, based on a number of options, direct from the factory.

 

 

 
The T10 G2 can be combined with C 7.0 as well as C 6.3 m crane. The T12 G2 crane can also be equipped on request with the C 8.5 m crane with double extension, for a trailer out of the ordinary.

 

 

 
The FARMA C 7.0 is one of the market's most well-thought out and best value-for-money cranes. The crane has a reach of 7.0 m with single extension. The lifting power and movement geometry are exceptional. The attractive designs, together with the choice of material, give a low dead weight. 
 
 

Need more information?

 

Call John to get more information

 

Phone: + 48 537-535353