we współpracy z

Polityka prywatności

Ochrona prywatności i pliki cookie

MB Diffusion działa jako Administrator danych osobowych w celu wykonywania danych statystycznych za pośrednictwem plików cookie zapisanych na niniejszej stronie (dalej zwanej „Stroną”).

W związku z tym MB Diffusion zamierza wyraźnie i przejrzyście poinformować użytkowników o sposobie wykorzystywania plików cookie podczas przeglądania Strony.

I - Czym jest plik cookie?

Plik cookie to plik tekstowy zapisany na twardym dysku terminala użytkownika (komputera, tabletu, telefonu komórkowego) za pośrednictwem przeglądarki podczas korzystania z usług online.
Oznacza to, że plik cookie jest do nas przesyłany każdorazowo po otwarciu Strony w komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika. Pliki cookie zapisywane przez nas podczas odwiedzania przez użytkowników Strony nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację osoby, ale rozpoznają jedynie używane właśnie urządzenie. Pliki cookie nie zawierają żadnych wrażliwych danych osobowych, ale przekazują jedynie informacje dotyczące przeglądania, tak aby dany terminal mógł zostać rozpoznany później.
Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia, ale ułatwiają odnalezienie preferencji użytkownika, umożliwiają wstępne wypełnienie niektórych pól i dostosowanie zawartości naszych usług.
Decyzję dotyczącą zapisywania plików cookie w urządzeniu podejmuje wyłącznie użytkownik, który może również łatwo kontrolować zapis plików cookie. Bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania i kontrolowania plików cookie podano w rubryce „Twój wybór dotyczący plików cookie”.

II - Pliki cookie zapisywane przez MB Diffusion i sposób ich wykorzystywania

MB Diffusion umieszcza na Stronie wyłącznie analityczne pliki cookie.

Analityczne pliki cookie umożliwiają nam lepsze poznanie Strony i doskonalenie jej przeglądania przez użytkowników poprzez opracowywanie statystyk oraz ilości odwiedzin i użycia (odwiedzane rubryki i treści, przebieg itp.).

III - Odbiorcy danych

Zbierane dane są dostępne dla firmy MB Diffusion działającej jako administrator danych osobowych i dla naszych usługodawców działających jako podwykonawcy, którzy przyczyniają się technicznie do realizacji celów określonych powyżej (usługi hostingu).

W przypadku odpowiedzi na ogłoszenie lub wypełnienia formularza kontaktowego dane kontaktowe są przesyłane odpowiedniemu podmiotowi będącemu administratorem danych osobowych, który umieścił ogłoszenie lub formularz.

IV - Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej Strony jest spółka MB Diffusion, zarejestrowana w rejestrze RCS w Paris pod numerem SIREN 432 552 966, z siedzibą pod adresem 24 rue des Jeûneurs, 75002 Paris, reprezentowana przez Thomas Churchill, będącego jej dyrektorem generalnym.

V - Czas przechowywania

Okres ważności analitycznych plików cookie wynosi 13 miesięcy.

Aby poznać okres przechowywania danych kontaktowych zbieranych w przypadku odpowiedzi na ogłoszenie lub wypełnienia formularza kontaktowego na Stronie, prosimy o zapytanie danego podmiotu, klikając tutaj.

VI - Twoje prawa

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych mają Państwo następujące prawa dotyczące swoich danych osobowych zbieranych przez MB Diffusion na Stronie za pośrednictwem analitycznych plików cookie:

  • Dostęp: jest to prawo do uzyskania potwierdzenia, że ​​Twoje dane są przetwarzane, a jeśli tak, do dostępu do tych danych;
  • Korekta: to prawo do uzyskania, tak szybko, jak to możliwe, że Twoje niedokładne dane zostaną poprawione, a twoje niekompletne dane zostaną uzupełnione;
  • Kasowanie/usunięcie: to prawo do uzyskania, tak szybko jak to możliwe, usunięcia danych, bez uszczerbku dla obowiązków lub zachowania koniecznego okresu przechowywania;
  • Ograniczenie: to prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania, gdy sprzeciwiasz się mu, gdy kwestionujesz dokładność swoich danych, gdy uważasz, że ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub kiedy jest Ci to potrzebne do stwierdzenia, wykonywania lub obrony Twoich praw przed sądem;
  • Sprzeciw: to prawo do sprzeciwienia się w dowolnym momencie przetwarzaniu Twoich danych przez MB Diffusion, z wyjątkiem uzasadnionych i niepodważalnych powodów MB Diffusion. Możesz również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów związanych z przesyłaniem materiałów marketingowych;
  • Przenoszenie: to prawo do otrzymywania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, odczytywalnym maszynowo i interoperacyjnym formacie i przesyłanie go do innego kontrolera bez doznawania z naszej strony jakichkolwiek przeszkód;
  • Masz prawo nie podporządkowywać się decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, a wywołującej skutki prawne, które Cię dotyczą lub mają na Ciebie wpływ, z wyjątkiem sytuacji, gdy taka decyzja jest prawnie dozwolona i konieczna do zawarcia lub wykonania umowy;
  • Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego;
  • Masz prawo wydać instrukcje dotyczące losów Twoich danych osobowych w przypadku Twojej śmierci.

Mogą Państwo skorzystać z tych praw, a w szczególności z prawa do sprzeciwu, usunięcia, sprostowania i dostępu, prosimy o kontakt, klikając tutaj.

Aby skorzystać z praw dotyczących sposobu wykorzystywania przez nas plików cookie, prosimy o zapoznanie się z punktem „Twój wybór dotyczący plików cookie”.

Aby skorzystać z praw dotyczących danych osobowych zbieranych podczas odpowiedzi na ogłoszenie lub wypełniania formularza kontaktowego na Stronie, prosimy o kontakt z danym podmiotem, klikając tutaj.

VII - Inspektor ochrony danych

Adevinta France, której MB Diffusion jest jedną ze spółek zależnych, wyznaczyła inspektora ochrony danych. Można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: fr.privacy+mb-diffusion@adevinta.com lub drogą pocztową pod adresem: Adevinta France, inspektor ochrony danych, 85-87 rue du Faubourg Saint-Martin – 75010 Paryż.

VIII - Bezpieczeństwo Twoich danych

Chronimy Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa dostosowany do ryzyka. Nasze zabezpieczenia obejmują zapory sieciowe, fizyczną kontrolę dostępu w naszych centrach danych oraz kontrolę zezwoleń na dostęp do informacji.

IX - Twoje wybory dotyczące plików cookie

Użytkownik może w każdej chwili wyrazić lub zmienić swoje życzenia dotyczące plików cookie, korzystając z poniższych sposobów:

Ustawienia przeglądarki

W dowolnym momencie przeglądarkę można skonfigurować w taki sposób, aby pliki cookie były zapisywane na urządzeniu końcowym (opt-in) lub aby były odrzucane (opt-out). Niektóre przeglądarki umożliwiają określanie zasad zarządzania plikami cookie dla każdej strony oddzielnie.

Jeśli chodzi o zarządzanie plikami cookie, konfiguracja każdej przeglądarki jest inna. Jest ona opisana w menu pomocy przeglądarki. Jego lektura pozwoli Ci dowiedzieć się, w jaki sposób można modyfikować swoje ustawienia:

X - Inne przydatne zasoby

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i możliwym zakresie wyboru w tym obszarze, skorzystaj z poniższych zasobów:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wniosków dotyczących plików cookie umieszczonych na Stronie zachęcamy do kontaktu z użyciem tego linku.